Prodej zeminy

   Vysoce kvalitní zahradní tříděná zemina frakce 0-20mm. Používá se pro terénní úpravy při přípravě zahrad a záhonů ve vrstvě do 30 cm. Dále se používá na zakládání vegetační vrstvy pro trávníky. Zahradní zeminu dodáváme volně loženou.

 


Zahradnický substrát

Směs zahradní zeminy, kompostu a tříděného písku v přesně stanoveném poměru je vhodná na zakládání trávníků, výsadbu stromů a křovin.

Tříděný zahradnický kompost
Kompost je organický prostředek pro zlepšení půdy, který obsahuje stabilizované organické látky a rostlinné živiny získané řízeným biologickým rozkladem (kompostováním) směsi sestávající se zejména z rostlinných zbytků.

Zásypová zemina
Výkopová zemina je vhodná k dorovnání nerovností terénu.