Ceník

PRODEJ ZAHRADA
cena za 1 m3 / bez DPH
Kompost tříděný 850,- Kč
Travní substrát   690,- Kč 
Zahradnický substrát  690,- Kč 
Zemina tříděná s pískem 490,- Kč 
Zemina na vaše přání  dohodou
Zemina netříděná (A)  350,- Kč 
Zemina netříděná (B)    1,- Kč 
Suťový recyklát 0-20   80,- Kč 

 

PRODEJ STAVEBNÍHO MATERIÁLU
cena za 1 m3 / bez DPH
Písek 0-4 kopaný  (malta, zdění)     500,- Kč
Písek 0-4 praný  Kaznějov   (beton) 650,- Kč 
Kačírek 4-8 , 8-16 , 16-32 , 11-22  kulatý i štípaný 750,- Kč 
Štěrkoprach  0-8 500,- Kč 
Kačírek kulatý okrasný   11-22 ,  16-32 950,- Kč
Kamen TDK (přírodní lomový) 0-45 ,16-32, 8-16, 800,- Kč

Dovoz písku, štěrku, kačírku, suťových recyklátů.
Odvoz sutí, komunálního odpadu a hlíny.
Štípané kamení, kačírky, oblázky aj. dle frakce a druhu 
              / cena dohodou

Čekání při dopravě - nakládka / vykládka
- překážka na Vaší straně            200,- Kč / 20 min

 

KONTEJNER
Odvoz odpadů ve Slaném a okolí do 10 km
cena za kontejner / bez DPH
Kontejner - suť + zemina 6m3 3700,- Kč
Kontejner - suť 4 m3 2600,- Kč
Kontejner - zemina 4 m3   2600,- Kč 
Kontejner - suť + zemina 4m3 2800,- Kč
Kontejner - směsný odpad 11 m3 4800,- Kč
Kontejner - směsný odpad 15 m3 6500,- Kč

Maximální váha nákladu je 7t!

 

DOPRAVA - KONTEJNER
cena za 1 km / bez DPH
Doprava do 50 km 29,- Kč
Doprava nad 50 km  27,- Kč 

 

ZEMNÍ PRÁCE
cena za 1 hodinu práce / bez DPH
Traktorbagr CAT 850,- Kč
Bobik 3t 600,- Kč 
Daf kontejner 12t 600,- Kč 
Drtič palet, větví a biodopadu 800,- Kč 

Přistavení kontejneru na stavbu       500,- Kč / 1 hod